Onze Wijs heeft stichtingsbreed een protocol over toelating, time-out, schorsing en verwijdering van een leerling, zie hieronder.

 

Toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerling