Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Nederlandse taal 6.00 8.00 9.40 9.50 8.00 8.00 8.00
Taal 4.35 4.00 3.50 3.50 3.50
Spelling 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Technisch lezen 3.00 3.00 1.35 1.35 0.45
stillezen 0.15 0.30 0.30 0.30
Begrijpend lezen 0.45 1.15 1.15 1.15 1.15
Studievaardigheden 0.50
Veilig leren lezen 8.00
Engelse taal 0.20 0.20 0.20 0.20 0.45 0.45 0.45
Rekenen/wiskunde 2.30 5.00 5.00 4.30 4,25 4.25 4.25
Sociaal emotionele ontwikkeling Vreedzame school 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Ori├źntatie op jezelf en de wereld 3.25 5.35 3.00 3.50 5.30 5.30 5.30
AVO/CVO 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Filosofie/Diamant 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30
Keek op de week 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Alles in 1 1.10 1.55 0.45 1.35 2.30 2.30 2.30
Ontdekkasteel/koken 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Topografie 0.30 0.30 0.30
Kunstzinnige ori├źntatie 4.00 4.00 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
Muziek en drama 1.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Tekenen 1.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Handvaardigheid 1.30 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Kleine motoriek/ schrijven 3.00 2.00 1.30 1.00 0.30 0.30 0.30
Grove motoriek/bewegingsonderwijs 4.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Ochtendpauze 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Totale lestijd 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10